— Interactive Painting + electronics / Pinturas interactivas + electronica

Archive
ACTIVIDADE

During the exercise students will learn how to make a basic animation with a painting or illustration by combining diferents painting techniques- such watercolor, acrylic- with reactive paints to heat and electronics.

El ejercicio consiste en aprender y hacer una animacion basica con una pintura o ilustracion combinando diferentes tecnicas pictoricas-acuarela, acrilico, colores- con pinturas reactivas al calor y electronica.

O exercicio consiste em aprender a fazer uma animacion basica numa pintura ou ilustracion combinando diferentes tecnicas pictoricas- acuarela, acrilico, cores-com pinturas reactivas ao calor e electronica.

Cosideramo-lo uma animacion basica por que ha movimento. Animamos a imagem.

ACTIVIDADE.EXERCICE:

1. APRESENTAM-SE EXEMPLOS JÁ TERMINADOS DE COMO REALIZAR A PARTIR DE UMA METODOLOGIA D.I.Y UM PINTURA OU ILUSTRACION INTERACTIVA

2.O ESTUDANTE APRENDE QUE É UM CIRCUITO BASICO E COMO INCORPORAR FIOS Ou PINTURAS CONDUTORAS DETRAS DE SUA PINTURA OU ILUSTRACION.TAMBIEN
TEORIA DA COR PARA ENTENDER COMO REAGEM ANTE O CALOR As PINTURAS REACTIVAS

3.  CADA ALUNMO RECEBE UM KIT DIY COM Os MATERIAIS QUE PRECISA PARA A ACTIVIDADE

4. COMEÇA-SE A ACTIVIDADE REALIZANDO DIFERENTE SKETCHES .NELES SE DECIDEM AS CORES, TECNICAS EA ANIMACION BASICA QUE SE QUER CONSEGUIR.

5.UMA VEZ TERMINADA ACRESCENTA-SE  NA A PINTURA Ou ILUSTRACION A PARTE ELECTRONICA PARA FAZER A ANIMACION BASICA

 

 

 

 

 

 

 

Read More