Aula STEAM

Aula STEAM é unha iniciativa pioneira en España no ámbito da tecnoloxía educativa que veño impulsando dende o ano 2012. Esta iniciativa propón incluír no sistema educativo español estratexias baseadas en e-textiles, wearables e paper circuits para o desenrrolo do talento e o fomento das vocaciones STEM.

Aula STEAM  ofrece servicios de consultoría a empresas privadas, instituciones e centros escolares para o deseño   programas e novas propostas curriculares que favorecen o aprendizaxe e desenvolvemento de diferentes tipos de competencias e pensamentos que xa se require para os cidadáns do siglo XXI. Esta iniciativa ofrécense con fin de garantir una educación equitativa, inclusiva e de calidade. De feito, recentes estudios confirman, que o compoñente artístico que se propón con esta aproximación resulta particularmente atractivo e accesible para que novas e diversas audiencias, como as adolescentes e as nenas, se animen a estudiar e traballar en STEM. Así mesmo, proponse como unha alternativa ou complemento a utilización da robótica educativa para fomentar o pensamento computacional e o aprendizaxe da electrónica na aula.

aulasteam.com

Aula STEAM es una iniciativa pionera que vengo impulsando en España en el ámbito de la tecnología educativa desde el año 2012. Esta iniciativa propone incluir en el sistema educativo español estrategias basadas en e-textiles, wearables y paper circuits  para el desarrollo del talento y el fomento del las vocaciones STEM.

Aula STEAM ofrecer servicios de consultoría a empresas privadas, instituciones y centros escolares para el diseño de programas y nuevas propuestas curriculares que favorecen el aprendizaje y desarrollo de diferentes tipos de competencias y pensamientos que ya se requieren para los ciudadanos del siglo XXI. Esta iniciativa, se ofrece con el fin de garantizar un educación equitativa, inclusiva y de calidad. De hecho, recientes estudios confirman, que el componente artístico que se propone con esta aproximación resulta particularmente atractivo y accesible para que nuevas y diversas audiencias, como las adolescentes y niñas, se animen a estudiar e traballar en STEM. Asimismo, se propone como alternativa o complemento a utilización de la robótica educativa para fomentar el pensamento computacional y el aprendizaje de la electrónica en el aula.

aulasteam.com

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!