#Maker Ed ¿Qué es el movimiento maker?

MAKING THE DIGITAL SHIFT : ¿Que é o movemento maker? #Makered

Imag. Taller Paper Circuits impartido por Paola Guimerans. World Maker Faire, NY, 2012

A definición de cultura dixital créase pola necesidade de explicar unha serie de fenómenos e afectacións que a tecnoloxía dixital ha desenvolvido nas diferentes culturas contemporáneas desde o século XX modificando dalgún modo as tendencias no comportamento social dos individuo.

Tras a aparición do computador e Internet, asistiremos a multitude de cambios na relación entre cultura, sociedade e política, producíndose en pouco tempo unha aceleración na historia da comunicación. Nun período histórico no que a a ciencia e a tecnoloxía alcanzará un gran desenvolvemento, o carácter sinérgico das novas tecnoloxías marcará os procesos produtivos e comunicacionales de nosa era a nivel mundial. Todas estas transformacións xa modificarían o mundo e a maneira en que nos comunicamos, aprendemos e relacionámonos.
.

Cultura dixital

Como nos explica Castells:

Internet nese sentido non é simplemente unha tecnoloxía; é o medio de comunicación que constitúe a forma organizativa das nosas sociedades, é o equivalente ao que foi a factoría na era industrial ou a gran corporación na era industrial. Internet é o corazón dunha novo paradigma sociotécnico que constitúe en realidade a base material das nosas vidas e das nosas formas de relación, de traballo e de comunicación. O que fai Internet é procesar a virtualidade e transformala na nosa realidade, constituíndo a sociedade rede, que é a sociedade en que vivimos

Tras o cambio de milenio, especialmente co auxe da Web 2.0, a capacidade de compartir toda experiencia cotiá a través dos as redes sociais e os dispositivos móbiles habería derivado en novas formas de consumo cultural. Toparémonos ante unha cultura moito mais participativa. Baixo este contexto, inmersos nunha sociedade tecnocientífica e en plena recesión económica xurdirá con forza nos Estados Unidos unha nova subcultura dixital coñecida como a cultura maker. As súas orixes, atoparémolos no nacemento da internet e representará unha extensión tecnolóxica do fenómeno “faino ti mesmo” que defendendo a idea de que se poden cambiar o mundo converterase en pouco tempo en todo un movemento social.Esta subcultura estará intimamente ligada á lóxica mesma da computación, do compartir e do aberto co fin último de facer un mundo mellor. Así mesmo, como o aprender facendo e a experimentación libre, que serán unhas das claves que se defendan para un cambio educativo cara a un sistema capaz de producir unha nova clase produtiva .Como explica Gauntlett:

O facer ten un importante potencial para facilitar unha revolución social : inflúe na maneira na que aprendemos, como compartimos, como colaboramos, como consumimos e producimos — O facer cámbiao todo

 

Cultura maker
En todo caso o “facer” será entendido como unha evolución da noción metodolóxica do “faino ti mesmo” que obedecerá a unha postura crítica que defende o fácil acceso á que tecnoloxía, revolucionando a forma en que facemos obxectos tanxibles. Para iso, utilizásense medios de invención e de fabricación dixital de código aberto e baixo custo , como son as impresoras 3D ou maquinas CNC, e traballásese con arquivos dixitais que poden ser compartidos facilmente na internet. Esta nova política operase rapidamente contra a lóxica do mercado e a súa tendencia á obsolescencia optando por reciclar e intervir as tecnoloxías. Con iso, estas novas prácticas, promoverán valores como a creatividade, a resolución de problemas, a colaboración e a expresión persoal. Así mesmo, superasen o carácter individual e enriqueceranse coa participación do facer colectivo e dese a realización de prototipos en dinámicas tamén denominadas DIWO ou “facelo xuntos”.
En pouco tempo, moitas das destrezas que se defenden no movemento maker, defenderanse rapidamente como as que un habitante do século XXI require para interactuar na sociedade e na era dixital.
.
 
STEM to STEAM
.

Como consecuencia, todas estas habilidades converteranse para moitos teóricos en pezas crave para o desenvolvemento de novas metodoloxía educativas STEM ou STEAM. Un novo modelo que se propoñerá como punto de partida para construír experiencias educativas transversais cunha concepción máis integral da capacidade creativa. Así mesmo, que favorecerá a teorización e integración da arte dentro de disciplinas científicas e tecnolóxicas. Como explica Freire:

Se queremos formar a persoas proactivas, emprendedoras e con capacidade de liderado necesitamos que a creatividade, do mesmo xeito que a ciencia ou a tecnoloxía, formen parte do seu proceso de aprendizaxe. Integrar a formación de carácter científico-técnico coa arte e a cultura constitúe un dos grandes desafíos da folla de ruta da transición cara a novos modelos educativos

Nos últimos anos, o movemento maker veuse fortalecendo no noso país . Con todo, esta tendencias americana viuse en numerosas ocasións asumida polo mainstream, perdendo a súa pureza e ideais orixinais. Así tamén continuou co seu obxectivo de loita e alternativa á cultura dominante. En calquera caso, como todo o que se xerou ao redor deste movemento converteuse nun fenómeno global en tan pouco tempo, non é moi claro cal é a dirección que vai tomar. O que non cabe dúbida, é que esta corrente xa esta transformando a educación tecnolóxica, perfilando un novo enfoque educativo que pretende garantir a transversalidade do ensino para conseguir unha aprendizaxe significativa.
.

You may also like