¿Que é aula STEAM?

.

Aula STEAM é unha iniciativa pioneira en España no ámbito da tecnoloxía educativa impulsada dende o ano 2012 pola educadora e creativa Paola Guimerans. Esta iniciativa propón incluír no sistema educativo español estratexias baseadas en e-textiles, wearables e paper circuits para o desenvolvemento do talento e o fomento das vocacións STEM.

Aula STEAM ofrece servicios de consultoría a empresas privadas, instituciones e centros escolares para o deseño   programas e novas propostas curriculares que favorecen o aprendizaxe e desenvolvemento de diferentes tipos de competencias e pensamentos que xa se require para os cidadáns do siglo XXI. Esta iniciativa ofrécense con fin de garantir una educación equitativa, inclusiva e de calidade. De feito, recentes estudios confirman, que o compoñente artístico que se propón con esta aproximación resulta particularmente atractivo e accesible para que novas e diversas audiencias, como as adolescentes e as nenas, se animen a estudiar e traballar en STEM. Así mesmo, proponse como unha alternativa ou complemento a utilización da robótica educativa para fomentar o pensamento computacional e o aprendizaxe da electrónica na aula.

.

Que estratexias, metodoloxías e novos enfoques educativos existen actualmente para involucrar a audiencias máis amplas ao desenvolvemento do pensamento computacional, a programación e a electrónica?

.

Paola é experta no uso de novos materiais e ferramentas de iniciación á programación e vinculados cos e-textiles como Lilypad Arduino,  que xorden inspiradas pola experimentación libre que caracteriza os procesos maker, apoian o uso das TIC e que foron deseñadas para romper os arquetipos de xénero no ámbito científico-tecnolóxico. De feito, Paola levaría máis dunha década apostando polo desenvolvemento do modelo educativo STEAM co obxetivo de fomentar a innovación e o desenvolvemento da creatividade na aula. Así mesmo, visibilizando o valor educativo de ferramentas DIY e prácticas emerxentes que promoven o desenvolvemento do pensamento computacional e convérteno nunha realidade “tanxible”, favorecendo tamén a exploración doutras áreas de pensamento como o “system thinking”, o “design thinking” ou o pensamento crítico e a resolución de problemas.

Desde o ano 2012, Paola participa a nivel nacional e internacional, no desenvolvemento de novos contidos transversais adaptados á educación primaria, secundaria e superior universitaria, tras traballar entre o 2010 e 2012 nos Estados Unidos para a escola Institute of Play e a Parsons The New School for Design deseñando curriculo, kits de construcción educativos e investigando a maneira de integrar a arte e o deseño nas disciplinas STEM.De feito, co seu traballo ela contribuíu nos libros “Short Circuits Crafting e-Puppets with DIY Electronics” e”Soft Circuits.Crafting e-Fashion with DIY Electronics“da colección  The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning  publicados polo MIT Press.

.

 

Social Links
AULA STEAM