skip to Main Content

Obxectivos

1.Visibilizar o coñecemento científico e STEM realizado, promovido ou desenvolvido por mulleres.

2.Favorecer as vocacións STEM en mulleres.

3.Empoderar ás docentes e alumnas para o desenvolvemento das competencias STEM

Contidos

1.A ciencia e a tecnoloxía de, por e para mulleres.

2.A muller e a nena na ciencia.

3.Estereotipos de xénero no ámbito científico-tecnolóxico.

4.Difusión de recursos e boas prácticas. Mulleres no ámbito STEM.

CONTACTAR